MENU

 

KONTAKT

Domů

Pozounéři

Grál

Appassionata

Fieri

Šermíři

Kejklíři

FOTOGALERIE

F O T O G A L E R I E

P O Z O U N É Ř I

G R Á L

A p p a s s i o n a t a

F i e r i

H i s t o r i c k ý  š e r m

K e j k l í ř i

Z  a k c e  p r a h a  30. 8. 2008

F E S T I V A L   Ž A M P A C H  11.7. 2009

19. 6. 2009 S C H l o S S  A U E R B A C H - Německo

E L L I N G E N  5 - 6. 9. 2009  N Ě M E C K O

Grál v Německu - 4. - 6. 12. 2009 - vánoční trhy Penkun

J E L E N I A  G O R A - 20. 12. 2009 - POLSKO
VIDEO

 

Fotek

8

20

12

7

39

5

11

4

9

5

8

9

1

E-mail:
historic.quartet@

seznam.cz

 

 

 

Copyright © 2005 HISTORICUS a autoři jednotlivých příspěvků.
Webmaster:
Roman Wasserbauer